Nordol Info

HovedsideProdukterNordol Info

Nordol KBS er en kuldebærer ment for sekundærkretsen i varme-pumper og kjøleanlegg.

Nordol KBS er også anvendelig i kollektorer for jord-, berg- og grunnvannsvarme. Nordol KBS er basert på fermentert etanol og er denaturert i.h.h.t. Toll- og avgiftsdirektoratets fastsatte grenser. Ingen korrosjonsinhibitorer inngår.

Nordol KBS er et nytt produktnavn på det norske markedet, men samme medium har i mange år vært anvendt som kuldebærer.

Det kan også blandes bruksferdige løsninger med godkjent brannklasse for direkte bruk i systemet. For godkjent brannklasse gjelder

B-væske (flammepunkt mellom +21o C og +55 o C).

Merk: Nordol KBS i konsentrert form er A-væske, et svært brannfarlig produkt.

Fysikalske data

Densitet (kg/m3): 803
Flammepunkt: 14 oC
Antennelsestemp: 150 oC
Kokepunkt/Intervall: ca 78 oC
Damptrykk ved 20 oC: ca 6 kPa
Løselighet: Fullstendig løselig i vann
Farge: Grønn

Blandingstabell

Kons
vekt %
Kons
vol %
Frysepkt
ºC
Flammepkt
ºC
Densitet
g/cm3
ND20
20 oC
25 30 -12,5 +32,5 0,9638 1,3508
27 32 -14 +32 0,9588 1,3525
29 34 -14,9 +31 0,9568 1,3531
30 35 -15,8 +30,5 0,9556 1,3535
31 36 -17 +30,5 0.9544 1,3539