Natriumhypokloritt Div.blandingsforhold

Natriumhypokloritt kan blandes med vann i alle forhold.

Noen praktiske blandeforhold er som følger:

Formål: Blandingsforhold:
Desinfeksjon av drikkevann 1 liter NaOCl/300.000 liter vann
Desinfeksjon av svømmebasseng
(doseringsløsning)
1 liter NaOCl/100.000 liter vann
Vask og desinfeksjon av emballasje
i næringsmiddelindustrien
1 liter NaOCl/15.000 liter vann
Til bleking og avflekking av tøy 1 liter NaOCl/100-200 liter vann
Desinfeksjon og vask av redskap og
produksjonsutstyr i nærings-
middelindustri o.l
1 liter NaOCl/500 liter vann
Desinfeksjon og vask av fiskekasser,
gulv i fabrikker, lagerrom etc.
1 liter NaOCl/30-100 liter vann

Bruksområder:

  • Vannbehandling (drikkevann og svømmebasseng)
  • Treforedling
  • Metallindustri (avgifting av cyanidbad)
  • Næringsmiddelindustri
  • Sykehus og offentlige institusjoner
  • Fiskeoppdrett