Fat / IBC Containere

Noen varer leveres i fat à 200 liter, og IBC Containere à 1000 liter.
Eksempelvis kan det være:
Syrer
Baser
Glykoler
Løsemidler

 

Noen produkter har vi til enhver tid som lagervare i disse emballasjene.

Vennligst ta kontakt for ytterligere informasjon vedrørende hva vi har på lager og hva vi kan være behjelpelig med å anskaffe.

Aceton
Butylacetat
Dowanol PMA
Etylacetat
Formalin e
Frostvæske
Isopropanol
MEK
Metanol
White Spirit