Bassengkjemikalier

Info vedrørende vannkvalitet

Hvordan målingene bør se ut for best mulig vannkvalitet

pH-verdi bør ligge mellom 7,0 og 7,4.

Er pH under 7,0 kan det tilsettes Natriumbikarbonat/Alkalitet+

Når pH er under anbefalt mengde vil vannet svi i øynene,
og det vil være korrosivt mot metalldeler. Kan gi grønt vann
hvis det er kobber eller kobberlegeringer i vannet.

 

Er pH over 7,4 kan det tilsettes Saltsyre eller Natriumbisulfat

Når pH er over anbefalt mengde blir vannet uklart eller
melkefarget. Klorvirkningen reduseres, det oppstår kalkutfelling og
vannet føles fettete og ubehagelig for de badende.